Kolaboratórium

Dlhé roky, napriek otvoreným hraniciam, členstvu v EÚ a menšej jazykovej bariére mladej generácie, zostáva slovenská kultúra v Európe izolovaná a nepoznaná. Najmä ak ju porovnávame s priestorom, ktorý má česká alebo maďarská kultúra. Cieľom projektu je špecifikovať problémové miesta a balvany na ceste, ktoré znemožňujú osobnostiam slovenskej kultúry úspešnú dlhodobú prezentáciu v európskom kultúrnom priestore.