Vivat kultúra! Alebo ďalšia telenovela ako sa (ne)zadusiť v kultúráku…

Vopred by som chcel upozorniť čitateľov, že tento článok bude rozsiahlejší a bude sa týkať stavu kultúrnych infraštruktúr v malebnej krajine kde borovička tečie potokom, ministerka kultúry je už mesiace na platenej dovolenke s poníkmi a jedinou diskutovanou témou z oblasti kreatívneho priemyslu v našom parlamente je jeden nemenovaný televízny seriál. Zostaňme teda pri seriálovej tvorbe a v tomto prípade pôjde o telenovelu, za ktorú by sa nemusela hanbiť ani kučeravá zberačka kávy Paloma a majiteľ haciendy Diego.

Úvod
Všetko ale pekne poporiadku. Scenáristi, v tomto prípade akýsi nemenovaní štátni tajomníci na Ministerstve kultúry (MKSR) na čele s pani ministerkou Milanovou zverejnili 10.augusta 2021 Výzvu na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v rámci prioritnej osi 7 – REACT-EÚ. Diváci aj kultúrne inštitúcie sa potešili, lebo indície naznačovali, že pôjde po dlhých rokoch o prvý projekt, ktorý si kladie za cieľ zlepšiť prostredie kultúrnych infraštruktúr. Aká by to ale bola telenovela, keby všetko išlo pomerne hladko a jedna zápletka by netrvala aspoň päť dielov a všetko by bolo v čas a riadne pripravené a správne komunikované smerom k verejnosti.  Lehota na ukončenie konania sa prekladala hneď tri krát. Raz si zabudol kameraman z ministerstva prezuvky, inokedy nemala režisérka svoj deň a neprišla jednoducho do práce. Nuž nič, poviete si stáva sa a európske kohézne fondy vás učia trpezlivosti. Niektoré kultúrne inštitúcie, medzi nimi aj Kultúrne centrum Modra (KC), sa na projekt seriózne a včas pripravili. Dali si vypracovať profesionálnu projektovú dokumentáciu na vzduchotechniku a akustiku. Vynaložili nemalé finančné prostriedky a k výzve pristúpili zodpovedne. Boli medzi prvými žiadateľmi, ktorí svoj projekt riadne a včas predložili. A potom ho museli predkladať kvôli zrušeniu a predĺženiu lehoty ešte raz. Ale tým sa telenovela z dielne MKSR len začína…

Rovno zauzlené jadro
Uveďme teda zopár faktov k výrobe tohto „majster štuku“ z dielne MKSR. Dátum vyhlásenia výzvy 10. august 2021. Prvý termín uzavretia výzvy 11.november 2021. Zlé jazyky tvrdia, že sa prihlásilo len zopár „divákov“ a telenovela by nemala dobrú sledovanosť. KC Modra podáva projekt medzi prvými. Druhý termín uzavretia výzvy 25.november 2021. Výzva sa predlžuje o dobu potrebnú na zapracovanie úprav uvedených v aktualizácii výzvy. KC Modra a iný žiadatelia musia podať projekt opakovane. Prvá lehota na ukončenie konania 31.august 2022. Druhá lehota na ukončenie konania 31.október 2022. Tretia lehota na ukončenie konania 31.december 2022. Dôvod? Vysoký počet žiadateľov… Sčítané a podčiarknuté, celý schvaľovací proces trval takmer rok a pol. Netreba pripomínať, že pri niektorých projektoch bolo vôbec otázne, či je ich realizácia vzhľadom k enormnému rastu cien vôbec reálna. To ale MKSR zjavne vôbec nezaujíma.

Záver, Hosana, A prosím už nedýchajte…
Náš projekt bol koncom roka 2022 dvakrát pripomienkovaný. Všetky pripomienky boli riadne a včas odstránené, aj nižšie spomínaná výmena „luftu“, ktorá bola projektantom odstránená z rozpočtu. Po mesiacoch a mesiacoch čakania sa spúšťa dlho očakávaná výroba telenovely a na jej premiéru dostávame do elektronickej schránky z MKSR takúto „pozvánočku“:
ROZHODNUTIE O NESCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU! Odôvodnenie: Rekuperácia t.j. riadené vetranie zabezpečuje permanentný prívod vonkajšieho čerstvého vzduchu do interiéru a súčasne odvod odpadového vzduchu, pričom sa zamedzuje energetickým stratám pri vetraní, čím sa výrazne znižuje spotreba energie. V zmysle dokumentu IROP výsledkom špecifického cieľa 7.7 bude vytvorenie priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery adaptability kultúrneho a kreatívneho priemyslu postihnutého pandémiou COVID-19. V často kladených otázkach zverejnených na uvedenom webovom sídle je v odpovedi na otázku č. 8 uvedené, že výdavky na zvýšenie energetickej efektívnosti budov nie sú v rámci výzvy podporovanými výdavkami…

ps

Dočítali ste dokonca? Klobúk dole! A keď roztvoríte dlaň, koľko prstov teraz vidíte na svojej ruke? Ak nie päť, nič si z toho nerobte aj mne sa to po takýchto skúsenostiach stáva. Joseph Heller by asi napísal ďalšiu Hlavu 22. Tentoraz by sa volala REACT-EÚ a autorom by bolo MKSR.
Vážená pani ministerka Milanová, tento mesiac uvádzame zopár divadelných predstavení a koncertov. Srdečne vás pozývame. V sále bude bezmála tristo divákov a luxusne nedýchateľný vzduch. Ale bude tam teplo… Budete mať u nás v kancelárií odložené voľné vstupenky a prosím zoberte aj celý realizačný tím z výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75. Budeme sa tešiť na vašu návštevu.

S úctou a nech sa kultúra v tejto krajine naďalej dusí.

Ján Sklenár
(riaditeľ KC Modra)

Projekt Kultúrny kyslík podporil z verejných zdrojov Fond na podporu kultúry ako hlavný partner.