Knižnice ako komunitné centrá

Jedenásť tisíc knižničných pracovníkov a veľký počet knižníc v každom slovenskom mestečku je jedným z doposiaľ nevyužitých potenciálov, ktorý nám umožní zastaviť negatívne tendencie pri meraní gramotnosti a kultúrnej vyspelosti mladej generácie. Vzorová premena vybraných knižníc na moderné centrá kultúry, vzdelania, informácií a komunitného života je jednou z ciest, ktoré boli úspešné u našich susedov, napríklad v Poľsku.