Rukoväť kultúrnej politiky II. Dostupnosť a participácia na kultúre

Miera dostupnosti a angažovanosti konzumentov kultúry v slovenskej kultúrnej ponuke
(Hľadáme cieľovú skupinu pre slovenskú kultúru)

● Majú Slováci záujem o kultúru?
● Ponúkame im to, čo chcú?
● Vieme presne, čo potrebujú?

Prečítajte si našu novú Rukoväť, v ktorej si IKP kladie tieto otázky a hľadá odpovede.