Projekt Three Keywords

Kultúra, kritika a kultivovanie sú tri slová, na ktorých je tento projekt postavený.

Moderné systémy v riadení kultúry, podpora kritického myslenia vytvorením priestoru v podobe internetového časopisu a kultivovanie spoločenských a kultúrnych vzorcov správania sa prostredníctvom diskusií, seminárov a publikačnej činnosti.