Pripravované iniciatívy

  • V prvých dvoch rokoch od založenia tím IKP vyhodnotí relevantné kritické analýzy a vypracuje kritickú Rukoväť krokov, nevyhnutných pre modernizáciu kultúrnej politiky štátu, samospráv a kultúrnych inštitúcií. Táto Rukoväť bude podkladom pre usporiadanie konferencie o možnom progrese v riadení kultúry Slovenska.
  • IKP vytvorí sieť kontaktov a aktívnej spolupráce s podobnými inštitúciami a organizačnými štruktúrami doma i v zahraničí a vypracuje s nimi spoločné projekty. Zároveň bude IKP v prvej fáze zbierať skúseností z riadenia kultúry v porovnateľných krajinách EÚ a kriticky ich vyhodnocovať.
  • IKP vypracuje a predloží relevantným kultúrnym nadáciám žiadosti o financovanie projektov. Naším cieľom je posilniť dostupnosť a atraktivitu kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, podporiť spoluprácu s významnými osobnosťami a samosprávnymi regionálnymi kultúrnymi inštitúciami na Slovensku tak, aby sme ich zapojili do procesu zmeny myslenia a prístupu k riadeniu kultúry.
  • Vzhľadom na postupnú eróziu kvalitného kritického myslenia v oblasti kultúry a umenia zvlášť, IKP vytvorí priestor pre verejné diskusie, stretnutia a prezentáciu kritických názorov nastupujúcej generácie .