Kultúra voľby nevyhráva

Osud slovenskej kultúry vo volebných programoch slovenských politických strán

V prieskumoch verejnej mienky sa úroveň podpory kultúry a tým pádom jej význam dostáva pravidelne na koniec všetkých žiadostí, ktoré národ slovenský vyslovuje. Je to v príkrom rozpore s tým, čo by kultúra v tom najširšom slova zmysle – teda jej symboly, základné kultúrne kódy, všeobecne prijaté mýty a rozprávky – mala znamenať v živote našej spoločnosti.

 

Slovensko už prešlo refolúciou (ako o tom píše Timothy Garten Ash – revolúciou, ktorá bola našťastie nie o ozbrojenom povstaní, ale o smršti reforiem, ktoré sa prehnali po roku 1989 našimi životmi). Zatiaľ sme sa málo zaoberali otázkou, či pomalé a nekoncepčné reformy v oblasti kultúry sú lepšou cestou ako tvrdé systémové reformy zavedenia trhových mechanizmov, novej zahraničnej politiky alebo kompletne nové fungovanie bankového sektora po roku 1998. Ale faktom je, že sem-tam sme sa na nejakú reformu aj v oblasti kultúry zmohli.

Blížia sa dôležité voľby, ktoré budú odzrkadľovať do určitej miery aj programové preferencie jednotlivých voličských skupín na Slovensku. Nerobíme si ilúzie, ako väčšina politických strán, že si voliči aspoň pozrú programové priority jednotlivých uchádzačov o ich hlasy. Ale pre nás, IKP, má veľký význam porovnať, ktoré relevantné politické sily sa aspoň snažia naznačiť, aké zmeny v kultúre považujú za dôležité, a či od nich môžeme v prípade víťazstva a obsadenia postu v kultúre alebo školstve očakávať aspoň minimum strategického a koncepčného myslenia.

Musíme konštatovať, že počas posledných štyroch rokov sa pole pôsobnosti Ministerstva kultúry SR neustále zužovalo nielen uplatnením podľa nás nedokonale adaptovania arm´s lenth principle v prípade Audiovizuálneho fondu a Fondu na podporu umenia, ale aj rezignáciou ministra Maďariča na akékoľvek ingerencie do vzdelávania, umeleckého školstva, do života vedy ako súčasti kultúrneho života, a taktiež rezignáciou na zintenzívnenie interkultúrneho dialógu Slovenska aspoň s našim  partnermi v EÚ alebo na vyriešenie spolupráce štátu a jeho pokladnice s regionálnymi kultúrnymi štruktúrami.

Milí kultúrne vzdelaní voliči, pripravili sme pre vás krátky prehľad kultúrnych programov najdôležitejších politických strán

SMER nemá volebný program, ktorý by ste si mohli prečítať. Musíte sa uspokojiť s piatimi heslami. A jediné, pre nás relevantné, vyhlásenie je to, že zvýši platy v školstve. Do akého systému tieto financie naleje, aký by to malo zmysel, qui bono a čo to spôsobí, to tam nehľadajte. A kultúra? Minister Maďarič z MK SR už dávno odišiel, takže sa nám potvrdzuje podozrenie, že bol ministrom kultúry len preto, aby mal šoféra s autom, platené telefóny a sekretárky na prípravu  kampaní SMERu, za ktoré je v strane zodpovedný. O jeho postoji voči jednej z oblastí v gescii MK SR, a síce cirkvi, svedčí nepodarená relácia v TV o birmovke jeho šéfa. A o jeho predstave o kultúrnej úrovni občanov Slovenska svedčia skutočne primitívne vtipy samotných predstaviteľov SMERu, ako aj  vystúpenia českého Michala Davida, Desmodu, Otta Weitera alebo Dušana Grúňa na predvolebných zhromaždeniach.

S nádejou a veľkými očakávaniami sme zalistovali v programe nového politického zoskupenia SIEŤ. Používame pri tom štandardné vyhľadávanie, v tomto prípade slova kultúra. Prekvapilo nás, že jediná zmienka, aj to prídavného mena, kultúrne, sa vyskytuje pri rozdávaní štátnych financií seniorom na bezplatné návštevy múzeí a galérií pod heslom: vlaky zadarmo – kultúra zadarmo. Seniori budú určite spokojní, môžu zadarmo vycestovať do Košíc, pozrieť si galériu a vrátiť sa zdarma aj späť. Preto nás zaujíma, či tento systém „múzeá zadarmo“ budú môcť využívať aj postarší zahraniční návštevníci. Mohol by to byť konečne príťažlivý imidž Slovenska. Všetci 70 + z celého sveta, navštívte nás. U nás je všetko zadarmo , až do vypredania zásob financií.

Pre KDH a tvorcov ich kultúrneho programu je najdôležitejším slovom dedičstvo. Podpora modernej kultúry sa dostala až do poslednej vety programu. Pochopili, že Fond na podporu umenia nevytvára podmienky pre zhromaždenie financií privátnych donorov, takže navrhujú zákon o sponzoringu (najnovší zákon o športe operuje slovom sponzoring bez toho, aby bolo legislatívne definované, ale čo všetko sa na Slovensku športu neodpustí – to len tak na okraj). Konečne by sme sa aj v IKP dozvedeli, koľko venujú privátni donori slovenskej kultúre a asi by to stálo za to. Oceňujeme, že pri tradične konzervatívnej podpore ľudovej tvorivosti používajú v programe aj modernejší tvar tvorivosti – kreatívnosť. Zaujal nás najmä odsek o rozvoji duchovnej turistiky, ktorý by mal propagovať pre návštevníkov Slovenska mariánske pútnické miesta. Originálny nápad. Nemyslite, že sa z toho smejeme. Naopak, sme si vedomí, že bez turistického potenciálu pútnikov, veriacich na zázraky, by nevznikli bohaté Lurdy, ani Medžugorie. Chcú si posvietiť aj na reklamy a trošku ich pocenzurovať a tak nás chrániť, to je dnes v móde.

Hoci Most-Híd určite nepovažujeme za odnož SMK, so slovom kultúra sme sa v jeho programe stretli len v spojitosti so slovom menšina. Trochu nás to prekvapilo, pretože stále veríme, že Most-Híd chce byť občianskou stranou. Ešte stále čakáme na zmenu.

Prekonali sme prvotnú nedôveru a začítali sa aj do rozsiahleho kultúrneho programu SNS. Neprekvapil nás. Hlavnými pojmami programu sú chrániť, dedičstvo, národná kultúra a ľudové umenie. Veľmi nás potešilo, že SNS chce podporovať kultúrnu rozmanitosť. Aj jazykovú rozmanitosť? Alebo len rozdiel medzi východným a západným Slovenskom? V IKP sme s nimi zajedno v tom, že „od kvality kultúry sa priamo odvíja kvalita života občanov našej vlasti“. Konečne to niekto pochopil. Popri návrhu, aby sa agenda kultúry národnostných menšín vrátila do kompetencie Ministerstva kultúry (asi do prípadného Fondu na podporu kultúry menšín?), nás presvedčila o informovanosti tvorcov programu SNS veta, že cez všetku interkultúrnosť nestrpíme, aby sa dáka „etno-kultúrna skupina prejavovala zahaľovaním tváre jej príslušníka“. Doteraz sme totiž netušili, že aj muži sa zahaľujú. Boli by sme radi , keby toto pravidlo platilo najmä pre etno-kultúrnu skupinu vlastenecky cítiacich futbalových chuligánov.

Priznávame, že sme nazreli aj do programov politických strán, ktoré bojujú o štátne financie, pokiaľ získajú 3 %, nevenujeme im preto oficiálnu pozornosť, lebo určite nebudú ovplyvňovať kultúrnu politiku Slovenska v nasledujúcich 4 rokoch. Len pre zaujímavosť uvádzame pomerne komplexný program pre kultúru strany SAS a populárny boj s korupciou koalície OĽANO-NOVA. Zrejme to nám pomôže skultúrniť náš národ. Alebo dostať viac peňazí do kultúry? To by sme potrebovali. Aj keby mali sa dostať do rozpočtu MK SR alebo fondov cez sifóny. V tomto prípade nám peniaze nesmrdia.

V IKP sme si uvedomili, ako veľmi nám stále chýba dlhodobá vízia alebo koncepcia o tom, čo chceme rozvojom kultúry a vzdelanosti na Slovensku dosiahnuť. Kam nás majú kultúrne osvietení a vzdelaní ľudia posunúť. Aké miesto v európskej kultúre má Slovensko zaujať. A ktorá európska krajina by nám v dosiahnutí nejakého cieľa pomôcť. Chceme byť krajinou, ktorá sa len chráni pred cudzími vplyvmi a bojí sa o svoje kultúrne dedičstvo, ktoré, podotýkame, vzniklo najmä v interakcii s kultúrami iných európskych národov? Alebo konečne priznáme, že potrebujeme interkultúrne programy, ktoré nám zároveň pomôžu nájsť miesto Slovenska v európskej kultúre?

V IKP nepreceňujeme silu koncepcií, potrebujeme najmä ich nositeľov. Kultúrne a jazykovo vyspelé osobnosti, ktoré majú rozsiahle kontakty v zahraničí a napriek ešte zostali doma. To považujeme za dôležité, ale o tom programy, ktoré sme pre vás analyzovali, nehovoria. Chránime, všetko robíme len pre vás, kochajte sa krojmi a fujarami – ale aká je ponuka pre budúcnosť? A ešte jedna vec: pod programami (okrem SAS) nie sú podpísaní ľudia, ktorí ich vypracovali. Takže ak by ste chceli vedieť, kto bude potenciálnym ministrom kultúry, zabudnite na to. Ale buďte si istí, že keď budeme mať to meno, zoznámime vás nielen s jeho nositeľom, ale aj s jeho spolupracovníkmi, aby sme vedeli, s kým budeme mať čo do činenia.

Tím IKP